Zvládanie prechodu vášho dieťaťa do puberty: Rozhovor s Dr. Carlom Pickhardtom

Dr. Carl Pickhardt je autorom 15 kníh o rodičovstve a ilustrovaných psychologických kníh, ako aj beletrie pre dospelých a deti. Pickhardt pracuje ako psychológ v súkromnej poradenskej a verejnej prednáškovej praxi v Austine v Texase. Viac o jeho práci si môžete prečítať na jeho blogu na stránke psychologytoday.com „Surviving(Your Child’s) Adolescence“ (Prežiť dospievanie(vášho dieťaťa)).

Špecializujete sa na správanie detí, konkrétne na dospievanie. Mohli by ste sa trochu dotknúť toho, čo je predmetom vášho výskumu pre naše publikum, ktoré sa o vás možno dozvedá po prvýkrát?

Môj dlhodobý psychologický záujem sa sústreďuje na vzťah medzi rodičmi a dospievajúcimi.Fascinuje ma vývinová zmena, ktorá vedie dieťa k tomu, aby sa vo veku 9 – 13 rokov oddelilo od detstva, odpútalo sa od rodičov a odlíšilo sa od nich a v priebehu 10 – 12 rokov sledovalo dva ciele dospievania – budovanie funkčnej nezávislosti a individuálne vhodnej identity. Je to revolučný proces, pretože nanovo definuje mladého človeka, v reakcii na to rodiča a vzťah medzi nimi, pričom ich od seba oddeľuje tak, ako to má byť. Túto nekonečne rozmanitú zmenu skúmam v mnohých knihách o rodičovstve, ktoré nie sú literatúrou faktu, a v blogu, ktorý píšem pre Psychology Today, a v beletrii v troch románoch o dospievaní – „Kráľ pstruhov“ (o otcoch a synoch), „Milovník umenia“ (o matkách a dcérach) a „Pomocníkov učeň – Záhady Jacksona Skyeho“(o bratovi a sestre).

Inšpirovalo vás niečo konkrétne k štúdiu vedy o dospievaní? Máte k tejto téme nejakú motiváciu?

Som synom umelca (maliara/remeselníka), vnukom zberateľa majstrovských kresieb a sám som grafik, ktorý napísal osem kníh ilustrovanej psychológie – kombinuje grafiku a písaný komentár, aby preskúmal a predstavil bežné psychologické stavy. (Pozri moju webovú stránku: www.carlpickhardt.com) Pravdepodobne kvôli tomuto umeleckému zameraniu nepristupujem k psychológii „vedecky“, ale umelecky. Mojím najväčším učiteľom o ľudskom správaní je Charles Dickens, ktorého som vytrvalo čítal mnoho rokov. Pre mňa osobne je to veľký spisovateľ, ale ešte väčší psychológ, ktorý ma učí dodnes.

Doporučujeme:  Medzinárodná únia psychologických vied

V žiadnom prípade nespochybňujem „vedeckú psychológiu“. Len to nie je môj spôsob. O ľudskom správaní som sa oveľa viac dozvedel z počúvania klientov a čítania literatúry než z psychologických štúdií, hoci mnohé z nich boli podnetné na zamyslenie.

Máte nejaké deti, ku ktorým môžete prirovnať svoje zistenia?

Máme štyri dospelé deti a každé z nich prešlo inou cestou dospievania, ktorá ma osvietila rôznymi spôsobmi. Veľa ma naučili o živote a stále ma učia.

Akej najčastejšej chyby sa podľa vás dopúšťajú rodičia pri jednaní s dospievajúcimi, ktoré považujú za správne?

Veľmi častou chybou, ktorej sa rodičia dopúšťajú pri aktívnejšom opozičnom dospievaní, je, že sa urazia a snažia sa hádku dospievajúceho utlmiť svojím nesúhlasom alebo korekciou. Domnievam sa, že je to nesprávna reakcia. Keď príde obdobie dospievania, mladý človek je teraz najlepším informátorom, ktorého majú o tom, čo sa deje vo vnútornom a vonkajšom svete skúseností dospievajúceho. Hádka je komunikácia o tom, čo je pre dospievajúceho dôležité. Je to vyjadrovanie sa. Mala by väčšina rodičov radšej „tajomné dieťa“ – také, ktoré mlčí a takmer nepovie ani slovo? Myslím, že nie. Je lepšie, keď je rodič informovaný, ako keď je neinformovaný; je lepšie, keď rodič komunikuje s väčším odporom, ako keď nekomunikuje vôbec. Hovoriť pravdu dospelým sa môže zdať ťažké, ale vo svete je to základná životná zručnosť, preto ju treba trénovať aj doma. Teda za predpokladu, že sa to robí s úctou (a rodičia sú úctiví na oplátku), v reakcii na hádku dospievajúcich by rodičia mohli zvážiť, či povedať: „Ďakujem, že si mi to povedal“, „Môžeš mi povedať viac“, „Môžeš mi pomôcť lepšie pochopiť“, „Prosím, povedz mi to vždy, keď sa mi kvôli môjmu správaniu ťažko hovorí“.

Doporučujeme:  Ako presvedčiť extroverta, aby s vami chodil (pre introvertov)

Máte ďalšie zdroje alebo ďalšiu literatúru, ktorú by ste mohli odporučiť rodičom, ktorí by sa chceli dozvedieť viac o dospievaní detí?

Dve veľmi praktické knihy, z ktorých rodičia profitujú, sú tieto. Na prijatie a pochopenie biologickej zložitosti dospievania je to kniha „The Teenager Brain“ (Mozog dospievajúceho), Jensen a Nutt. Pre komunikáciu medzi rodičmi a dospievajúcimi: „Medzi rodičom a dospievajúcim“, Ginott.

Napísali ste niekoľko románov o rodičovstve, ktorý považujete za svoje najcennejšie dielo a prečo?

Mám veľmi rád tri romány pre dospelých, ktoré som napísal a o ktorých si myslím, že sú nielen dobrým príbehom, ale aj psychologickým poučením o dospievaní a vzťahu medzi dospievajúcim a rodičom. Sú to: „Kráľ pstruhov“, „Milovník umenia“, „Pomocníkov učeň – Záhady Jacksona Skyeho“. Momentálne hľadám agenta pre beletriu alebo editora, aby som tieto romány pre mládež znovu vydal.

Dr. Carlovi Pickhardtovi patrí veľká vďaka za účasť na našom rozhovore.

Kvíz na záver

Ktorá je vaša najcennejšia práca?

 • Rodičovstvo
 • Dobrý rodič
 • Dieťa

Čo je najlepším informátorom o tom, čo sa deje vo svete dospievania?

 • Teen
 • Mladé dieťa
 • 13-ročný
 • Začiatok dvadsiatych rokov

Ako sa k tomu postaviť umelecky?

 • Neuroveda
 • Sociológia
 • Psychiater

Čo je cieľom dieťaťa?

 • Rané detstvo
 • Tínedžerské roky
 • Adolescent

V akom vekovom rozpätí sú tri romány, ktoré som napísal a ktoré považujem za dobré príbehy, dobre vyrozprávané, ale psychologicky poučné o procese dospievania a vzťahu medzi dospievajúcim a rodičom?

 • Adolescent
 • Dieťa
 • Rodič
 • Dospelá žena

Aký typ knihy je Pstruhový kráľ?

 • Fantasy príbehy
 • Romány

Aké sú výsledky práce Dr. Carla Pickhardta v oblasti rodičovstva?

 • Romány
 • Jedna kniha