Zungova stupnica sebahodnotenia depresie

Zungova škála sebahodnotenia depresie je miera depresie, ktorú navrhol William WK Zung na hodnotenie úrovne depresie u pacientov s diagnostikovanou depresívnou poruchou.

Zungova škála sebahodnotenia depresie je krátky dotazník na kvantifikáciu depresívneho stavu pacienta. V škále je 20 položiek, ktoré hodnotia štyri spoločné charakteristiky depresie: prenikavý účinok, fyziologické ekvivalenty, iné poruchy a psychomotorické aktivity.

Je tu desať pozitívne formulovaných a desať negatívne formulovaných otázok. Každá otázka je hodnotená na stupnici 1 – 4 (málo často, čiastočne, dobre, väčšinou).

Skóre sa pohybuje od 25 do 100 bodov.

Doporučujeme:  Clusterová bolesť hlavy