Zoznámte sa s Dr. Josephom Nowinskim, psychológom a autorom

Rád by som vám predstavil Dr. Josepha Nowinského, PhD, celosvetovo uznávaného psychológa a bývalého profesora. Je supervíznym psychológom v zdravotníckom centre Connecticutskej univerzity a autorom niekoľkých kníh vrátane „Príručky k uľahčovaniu dvanástich krokov: A Guide to Recovery From Substance Abuse and Co-occurring Disorders“.

Dr. Nowinski, čo podnietilo váš záujem o štúdium psychológie a závislostí?

„Keď som zastával pozíciu riaditeľa služieb v oblasti zdravia a duševného zdravia na Univerzite v Connecticute, uvedomil som si významný problém so zneužívaním návykových látok medzi študentmi. To ma podnietilo k tomu, aby som sa v tejto oblasti ďalej vzdelával a nakoniec sa zapojil do výskumu liečby.“

Čo je podľa vás v súčasnosti najakútnejším alebo najpálčivejším problémom v oblasti psychiatrie alebo závislostí?

Čo si myslíte o psychológii generácie mileniálov?

„Tisícročia pocítili vplyv veľkej recesie a boli tiež svedkami vplyvu environmentálneho hnutia. Sú viac „naladení“ ako ktorákoľvek predchádzajúca generácia. V dôsledku toho majú tendenciu byť cynickí voči úlohe vlády a zároveň sa obávajú o budúcnosť našej planéty. Majú jedinečnú možnosť prijímať a vyjadrovať rozhodnutia a ovplyvňovať politiky, ktoré môžu doslova rozhodnúť o budúcnosti našej planéty. Dúfam, že tak aj urobia.“

Aké sú vo vašej knihe „Takmer alkoholik“ záchytné body na rozpoznanie závislosti? Kto je „takmer alkoholik“?

„Takmer alkoholik“ je muž alebo žena, ktorých návyky pri pití alkoholu presahujú rámec toho, čo sa považuje za „nízke riziko“, ale nedosahujú úroveň, ktorú považujeme za závislosť. Môžu pociťovať určité dôsledky svojho pitia, ale [ešte] si ‚nespojili body‘ medzi týmito dôsledkami a svojím pitím. Ak si tieto súvislosti spoja, môžu byť schopné časom zmeniť smer a vrátiť sa k pitiu s nízkym rizikom. Ak sa im to nepodarí, môžu prejsť do vážnejšej poruchy. Cieľom knihy je pomôcť čitateľom posúdiť ich pitie a ponúknuť riešenia, ak patria do kategórie ‚takmer‘.“

Doporučujeme:  Rozhovor s Ronom Riggiom: Kto má veštecké schopnosti?

Spomínali ste, že z „takmer alkoholika“ sa môže stať opäť len spoločenský pijan. Ako je to možné?

„Existujú stratégie, ktoré môže „takmer alkoholik“ použiť, aby sa pokúsil vrátiť k pitiu s nízkym rizikom. Ak sa im to podarí, môžu si ušetriť veľa trápenia. V knihe sú tieto stratégie podrobne opísané. Keď ich však človek vyskúša, ale zistí, že jeho pitie a jeho dôsledky pokračujú ako predtým alebo sa zhoršujú, potom má ako cieľ väčší zmysel abstinencia.“

Čo bolo počas vašej kariéry vaším najväčším úspechom?

„Som najviac hrdý na to, že som vyvinul účinnú liečbu pre ľudí s poruchami závislostí od návykových látok. Môj program ‚Twelve Step Facilitation‘ je zaradený do Národného registra programov a postupov založených na dôkazoch a ‚Almost Alcoholic‘ oslovuje tých, ktorí sa chcú vyhnúť vzniku vážnejšieho problému s užívaním návykových látok.“

Aký je váš postoj k otázke závislosti ako „choroby“?

„Závislosť vnímam ako komplexnú bio-psychosociálnu poruchu. Biológia zohráva úlohu pri tom, aby sa človek stal zraniteľným, ale výskum naznačuje, že samotná biológia nestačí na to, aby vysvetlila závislosť. Úlohu zohrávajú aj osobné faktory, ako aj faktory prostredia. To znamená, že aj zotavenie je komplexný proces.“

Čo je pre vás výzvou v oblasti psychológie?

„Myslím si, že najväčšou výzvou, ktorej budeme čeliť, je integrovať biologické aspekty liečby, ako sú lieky, s psychosociálnymi intervenciami, ako je psychoterapia a liečba založená na dôkazoch.“

Aké objavy by sme sa podľa vás mali v budúcnosti dozvedieť z oblasti psychológie?

„Dúfam, že budeme mať aj naďalej k dispozícii finančné prostriedky na vývoj nových liečebných postupov založených na dôkazoch, ktoré sú účinné a nákladovo efektívne.“

Čo si myslíte o ageizme medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti? Myslíte si, že vek ovplyvňuje liečbu pacientov?

Čo je „pasca identity“ v knihe „Pasca identity: záchrana našich tínedžerov pred nimi samými“?

„Základnou vývinovou úlohou dospievania je vytvoriť si identitu: pocit, kto som, za čím si stojím a aké mám možnosti do budúcnosti. Naša identita, keď sa vykryštalizuje, sa môže stať sebanaplňujúcim sa proroctvom, Problémy ako zneužívanie návykových látok u dospievajúcich môžu viesť k rozvoju obmedzenej a nefunkčnej identity. Preto je také dôležité sprístupniť tejto populácii liečbu a pomôcť im vyhnúť sa tejto pasci identity.“

Doporučujeme:  Alárna doska

Ak by ste mali povedať jednu radu budúcej generácii, aká by to bola?

„Odolajte nutkaniu ustúpiť! Zapojte sa! Máte moc!“

Viac informácií nájdete na stránke josephnowinski.com.

Kvíz na záver

Čo sa považuje za „nízke riziko“, ale nedosahuje úroveň, ktorú považujeme za závislosť?

 • Pitie
 • Fajčiarske návyky
 • Príjem alkoholu
 • Životný štýl
 • Výber potravín

Čo je najväčším problémom v populácii študentov v USA?

 • Zneužívanie drog
 • Alkoholizmus
 • Problémy s duševným zdravím
 • Závislosti

Čo je základnou vývinovou úlohou dospievania?

 • Identity

Aké je hlavné zameranie služieb duševného zdravia na Univerzite v Connecticute?

 • Wellness
 • Liečenie

Čím chcú dospievajúci byť?

 • Jedného dňa
 • Za 10 rokov