Zoznam jazykovedcov

Nasleduje zoznam lingvistov, ktorí sa zaoberajú jazykovedou. Tých, ktorých práca nadväzuje na program štrukturálnych lingvistov, nájdete v časti moderní lingvisti.

Doporučujeme:  Neuropsychologická rehabilitácia