Zmena kariéry

Priemyselná a organizačná : Úvod : Personálna : Organizačná psychológia : Profesie : Pracovné prostredie : Rejstřík : Osnova.

Zmena kariéry môže byť súčasťou kariérneho rozvoja alebo dôsledkom voľby nového povolania.

Doporučujeme:  Pitie alkoholu neplnoletými