Životné skúsenosti

Životné skúsenosti sú mnohé významné a nezabudnuteľné udalosti v živote, spoločensky významné míľniky ako ukončenie školy, nástup do prvého zamestnania, svadba a iné výročia atď., ako aj udalosti osobného významu.

Samozrejme, autobiografická pamäť nie je vždy dokonalá a spomienky sa s rokmi menia.

Doporučujeme:  Didaktické