Yerkish

Yerkish je umelý jazyk vyvinutý na používanie primátmi, ktoré nie sú ľuďmi. Yerkish vyžaduje, aby primáty používali klávesnicu na stláčanie klávesov s tzv. lexigramami, symbolmi zodpovedajúcimi predmetom alebo myšlienkam. Jazyk vyvinul Ernst von Glasersfeld a používali ho Duane Rumbaugh a Sue Savage-Rumbaughová z Georgijskej štátnej univerzity pri práci s primátmi v Yerkesovom národnom výskumnom centre pre primáty v Atlante v štáte Georgia, keď ich učili komunikovať pomocou lexigramovej tabule, počítačovej sústavy klávesov označených lexigramami. Prvým opičiakom, ktorý sa od roku 1973 učil komunikovať v yerkish, bola Lana (šimpanz).

Doporučujeme:  Glen E. Roberts