Vývoj osobnosti a Veľká päťka osobnostných čŕt

Štúdie o vývoji osobnostných čŕt Veľkej päťky….

1. Svedomitosť: organizovaný> neorganizovaný, opatrný> nedbalý, disciplinovaný> impulzívny

2. prívetivosť: jemnocitný> bezohľadný, dôverčivý> podozrievavý, nápomocný> nespolupracujúci

3. neuroticizmus: pokojný> úzkostný, bezpečný> neistý, spokojný so sebou> sebaľútostný

4. otvorenosť: nápaditý> praktický, uprednostňovanie rozmanitosti> uprednostňovanie rutiny, nezávislý> konformný

5. extraverzia: spoločenský> uzavretý, milujúci zábavu> triezvy, láskavý> zdržanlivý

Dedičnosť a osobnostné črty Veľkej päťky

Doporučujeme:  Získavanie klinických údajov