Vysokoškolskí študenti

Vysokoškolskí študenti sú tí, ktorí sa zúčastňujú na vysokoškolskom vzdelávaní.

Vysokoškolskí študenti a psychologický výskum

Študenti vysokých škôl sú v psychologických štúdiách ako populácia vhodná na štúdium nadmerne zastúpená.

Medzi skúmané podskupiny patria:

Doporučujeme:  John A. McGeoch