Výsledky vzdelávania

{{
Kľúčovým cieľom vzdelávania založeného na výsledkoch je stanovenie cieľov alebo výsledkov vzdelávania. Vzdelávanie je štruktúrované na dosiahnutie určitej úrovne výkonu, a nie len na preberanie učebného obsahu v určitom časovom období.

Doporučujeme:  Sociálne programy v Kanade