Vizuálna spätná väzba

Vizuálna spätná väzba je forma senzorickej spätnej väzby na správanie, ktorá sa poskytuje prostredníctvom vizuálnej stimulácie zrakového systému.

Doporučujeme:  SOAP