Vestibulo-okulomotorické vlákna

Vestibulo-okulomotorické vlákna sú časťou mediálneho pozdĺžneho fascikula, ktorá vystupuje do okulomotorického jadra z vestibulárnych jadier.

Cerebelopontínny uhol – Horný medulárny velum – Sulcus limitans – Mediálna eminencia – Facial colliculus

Trapézové telo/VIII – Trigeminálny lemniscus (dorzálny trigeminálny trakt, ventrálny trigeminálny trakt) – Mediálny lemniscus – Laterálny lemniscus

MLF, III, IV a VI: Vestibulo-okulomotorické vlákna

Predný trigeminotalamický trakt – Centrálny tegmentálny trakt

ICP (Vestibulocerebelárny trakt)

MLF, III, IV a VI: Vestibulospinálny trakt (mediálny vestibulospinálny trakt, laterálny vestibulospinálny trakt)

aferentné: GSA: Principal V/Spinal V – VIII-c (Dorsal, Anterior)/VIII-v (Superior)

eferentné: SVE: Motor V – VII – GSE: VI – GVE: VII: Horné slinné jadro

Apneustické centrum – Pneumotaxické centrum (mediálne parabrachiálne jadro) – Laterálne parabrachiálne jadro – Horné olivové jadro – Caeruleovo jadro

Kortikospinálny trakt – Kortikobulbárny trakt – Kortikopontínne vlákna

MCP (pontocerebelárne vlákna)

Retikulárna formácia (kaudálna, orálna, tegmentálna, paramediálna) – Raphe nuclei (mediálna)

mozgová stopka: tegmentum stredného mozgu (periakveduktálna šedá, ventrálne tegmentum, nucleus raphe dorsalis), prefektum, substantia nigra, červené jadro, pedunkulopontínne jadro, mediálny pozdĺžny fascikulus, mediálny lemniscus, rubrospinálny trakt, laterálny lemniscus

tektum: corpora quadrigemina, dolné koliky, horné koliky

mozgový akvadukt: okulomotorické jadro, trochleárne jadro, Edingerovo-Westfálovo jadro

1° (bipolárna bunka sietnice) → 2° (gangliová bunka) → 3° (zrakový nerv → zrakový nerv → zrakový nerv → zrakový trakt → LGN talamu) → 4° (zrakové žiarenie → Cuneus a lingválny gyrus zrakovej kôry → kvapky → gule)

PPRF → Abdukčné jadro → MLF → Okulomotorické jadro → Mediálny priamy sval

Rostrálne intersticiálne jadro → okulomotorické jadro, trochleárne jadro → svaly očnice

Polokruhovitý kanál → Vestibulokochleárny nerv → Vestibulárne jadrá → Abdukčné jadro → MLF (vestibulo-okulomotorické vlákna) → Okulomotorické jadro → Mediálny priamy sval

Doporučujeme:  Charizma

1° (zadný hypotalamus → ciliospinálne centrum) → 2° (horné krčné gangliá) → 3° (sympatický koreň ciliárneho ganglia → nazociliárny nerv → dlhé ciliárne nervy → dilatačný sval dúhovky)

1° (sietnica → zrakový nerv → zrakový nerv → zrakový nerv → zrakový trakt → predsieňové jadro) → 2° (Edingerovo-Westfálovo jadro) → 3° (okulomotorický nerv → parasympatický koreň ciliárneho ganglia → ciliárne ganglium) → (4° krátke ciliárne nervy → zvierač dúhovky)

1° (sietnica → zrakový nerv → zrakový nerv → zrakový nerv → zrakový trakt → zraková kôra → Brodmannova oblasť 19 → predsieňová oblasť) → 2° (Edingerovo-Westfálovo jadro) → 3° (krátke ciliárne nervy → ciliárne gangliá → ciliárny sval)

Sietnica → Hypotalamus (suprachiasmatické jadro)

vnútorné ucho: Vláskové bunky → Špirálové gangliá → Kochleárny nerv VIII →

pons: (predné, dorzálne) → trapézové teleso → horné olivové jadrá →

stredný mozog: Laterálny lemniscus → dolné kolikule →

talamus: Mediálne genikulárne jadro →

mozgu: Akustické žiarenie → primárna sluchová kôra

vnútorné ucho: Vestibulárny nerv VIII →

pons: Vestibulárne jadrá (mediálne vestibulárne jadro, laterálne vestibulárne jadro)

mozoček: Flokulonodulárny lalok

miechy: (Mediálny vestibulospinálny trakt, Laterálny vestibulospinálny trakt)

talamus: Ventrálne posterolaterálne jadro

mozog: Vestibulárna kôra

Vestibulo-okulomotorické vlákna