Verejná doprava

Verejná doprava, verejná preprava, verejný tranzit alebo hromadná doprava je systém osobnej dopravy, ktorý prepravuje členov širokej verejnosti na základe zverejnených cestovných poriadkov alebo v pevne stanovených intervaloch, zvyčajne za stanovené cestovné, v nepretržite zdieľaných vozidlách. Patrí sem železničná a autobusová doprava, ako aj letecká doprava a trajekty.

Verejnú dopravu zabezpečuje spoločnosť alebo dopravný úrad, ktorý prevádzkuje vozový park. Ich činnosť môže, ale nemusí byť regulovaná alebo dotovaná úradmi. Používaná infraštruktúra môže byť výlučná alebo zdieľaná so súkromnými vozidlami. Vyšší počet cestujúcich verejnou dopravou je vo všeobecnosti zaznamenaný v mestských oblastiach a menej v Severnej Amerike a Austrálii. Vplyv verejnej dopravy na životné prostredie je nižší ako v prípade súkromnej dopravy z dôvodu menšej spotreby pôdy a energie, čím sa zároveň znižuje rozrastanie miest. Bezpečnosť verejnej dopravy je v porovnaní s ostatnými druhmi dopravy vynikajúca.

Naproti tomu súkromná doprava je osobná doprava poskytovaná ad hoc – či už na prenájom alebo prevádzkovaná cestujúcim. Spoločná doprava umožňuje viacerým používateľom využívať súkromnú dopravu.

Doporučujeme:  História mozgu