Účinok nadmerného ospravedlnenia

Efekt nadmerného ospravedlnenia je efekt, keď niekoho motivujeme (peňažne alebo inak), aby robil niečo, čo už robí rád. V dôsledku toho potom môže daná osoba vnímať svoje konanie skôr ako zvonka kontrolované než ako vnútorne príťažlivé. Podľa teórie sebaponímania ľudia podstupujú efekt nadmerného ospravedlnenia, pretože by to podkopalo ich sebaponímanie, že to robia preto, lebo sa im to v skutočnosti páči.

Doporučujeme:  Kapacita (právo)