Transformačný model sprostredkovania

Transformačný model mediácie, ktorý kladie dôraz na posilnenie postavenia a uznanie ako metódy budovania empatie medzi stranami. Transformačná mediácia humanizuje víziu toho, ako môže proces mediácie pomôcť stranám v konflikte. Mediácia by nemala len vyriešiť ich spor, ale budovať ich schopnosť sebaurčenia a empatie. Transformačný model mediácie sa v súčasnosti používa v takých rôznych oblastiach, ako sú konflikty na pracovisku, v komunite, v rodine, v organizácii a vo verejnej politike.

Doporučujeme:  9 príznakov, že vy alebo vaši blízki môžu mať hraničnú poruchu osobnosti