TICHO!

Ticho je krásne, nie trápne. Ľudská tendencia báť sa niečoho krásneho je trápna.“ – Elliott Kay

„Mlčanie je jedným z najťažších argumentov, ktoré sa dajú vyvrátiť.“ – Josh Billings

Mlčanie môže niekedy hovoriť hlasnejšie ako slová, môže sa použiť ako forma neverbálnej komunikácie. Môže sa použiť aj ako forma zneužívania – napríklad mlčanie. Ľudia ho však väčšinou za nič nepovažujú, skôr ho považujú za nepríjemné, ak trvá dlhšie ako niekoľko okamihov.

Podľa toho, ako bežne hovoríte s ostatnými, môžete zistiť, že neverbálna komunikácia je rovnako dôležitá ako verbálna. Niektoré štúdie navyše ukazujú, že 70 % našej komunikácie je neverbálna, a to vrátane gest, výrazu tváre a v podstate aj mlčania.

Ticho by nakoniec mohlo vyjadrovať emócie. Niektoré štúdie dospeli k záveru, že 80 % žien vyjadruje bolesť mlčaním, a to si vyžaduje určitú starostlivosť o ženu. Preto by mlčanie mohlo byť znakom toho, že niečo nie je v poriadku. Taktiež je mlčanie vo vzťahoch nevyhnutné, ak si pár dokáže porozumieť prostredníctvom mlčania, potom sú v konečnom dôsledku kompatibilní. A podobne ako mnoho ľudí verí, že ak môžete s človekom sedieť v tichu a je to úplne príjemné, potom je tento človek kompatibilný.

Naopak, mlčanie môže byť formou zneužívania alebo zdrojom nepohodlia. Najzreteľnejším príkladom je mlčanie, ktoré všetci dobre poznáme. Často je samotným cieľom osoby, ktorá používa mlčanie v akomkoľvek vzťahu, nastolenie stavu sily a kontroly nad druhou stranou, a to tým, že ju potláča a dáva jej pocítiť, že je nechcená, pretože jej neposkytuje žiadnu starostlivosť alebo emócie, o ktoré sa usiluje. Okrem toho by sa nepríjemný pocit, ktorý vzniká mlčaním, mohol v niektorých situáciách využiť v prospech osoby. Napríklad pri vyjednávaní alebo podobných veciach sa cvičte v používaní ticha. Väčšine ľudí je mlčanie veľmi nepríjemné a sú ochotní ho prerušiť tým, že sa vzdajú kľúčového bodu.

Doporučujeme:  5 znakov asertívneho empatického človeka

Napokon, väčšina ľudí vníma ticho ako ďalšiu definíciu slova „trápny“, čo je v niektorých situáciách pravda, ale nie vo všetkých. Z uskutočnenej štúdie vyplýva, že na to, aby bolo ticho trápne, sú potrebné 4 sekundy.

Kvíz na záver

Čo môže vytvoriť ticho?

 • Skutočná bolesť
 • Nepohodlnosť

Aký argument je najťažšie vyvrátiť?

 • Tichý
 • Niekoľko okamihov

Aké štúdie ukazujú, že 70 % našej komunikácie je neverbálna?

 • Štúdia
 • Ďalší výskum

Čo je tichá liečba?

 • Psychiatrická starostlivosť
 • Chemoterapia
 • Diagnóza

Ak dokážete s človekom sedieť v tichu a je vám to úplne príjemné, potom je tento človek kompatibilný. A koľko ľudí verí, že ak môžete s človekom sedieť v tichu a je to úplne pohodlné, potom je tento človek kompatibilný?

 • Niekto
 • On/ona
 • Individuálne
 • On/ona sám/sama

Čo sa používa ako forma zneužívania mlčaním?

 • Iné triedenie

Aká je najdôležitejšia forma komunikácie?

 • Reč tela
 • Verbálna komunikácia
 • Náznaky tváre
 • Neverbálne