Theodore X. Barber

Theodore Xenophon Barber(1927-2005) bol americký psychológ, ktorý spolu so Sheryl C. Wilsonovou v roku 1981 ako prvý identifikoval osobnosť so sklonom k fantázii.

Spolu s Davidom Smithom Calverleym (1937-2008) skúmal „hypnotické správanie“. Merali, ako sú pacienti náchylní na hypnotickú indukciu. Jedným z výsledkov ich výskumu bolo preukázanie, že hypnotická indukcia neprevyšuje motivačné inštrukcie pri vyvolávaní zvýšeného stavu sugestibility.

Barberova škála sugestibility, ktorá je výsledkom ich výskumu, meria hypnotickú vnímavosť s použitím hypnotickej indukcie alebo bez nej.

Doporučujeme:  Choroba Borna