Teória vysvetľujúcej koherencie

Teória vysvetľujúcej koherencie (TEC) je prístup k hodnoteniu teórií, ktorý vyvinul Paul Thagard a ktorý vychádza z jeho štúdií kognitívnej koherencie.

Doporučujeme:  Sociálny kognitivizmus