Kategórie
Psychologický slovník

Teória riadenia

Teória kontroly bol pôvodný názov, ktorý dal William Glasser svojmu prístupu. Neskôr ju premenoval na teóriu voľby