Teória nevyváženej adaptívnej rezonancie so spektrálnym časovaním

Teória nevyváženej spektrálne časovanej adaptívnej rezonancie {iSTART} je
neurálny model, ktorý navrhuje, ako môžu kognitívne, emocionálne, časové a motorické procesy, ktoré zahŕňajú oblasti mozgu, ako je prefrontálna a temporálna kôra, amygdala, hipokampus a mozoček, vzájomne pôsobiť a viesť k autistickým príznakom.

Grossberg, S & Seidman, D ((2006) Neural Dynamics of Autistic Behaviors: Psychological Review, 113(3), 483-525.

Dodatočný materiál – Dokumenty

Doporučujeme:  Lakrimálny systém