Teória intervencie s kontextuálnou spätnou väzbou

Teóriu kontextovej spätnej väzby (Contextualized Feedback Intervention Theory) vytvorili Bickman a iní [cit. podľa potreby] ako teoretický model na vysvetlenie a usmernenie používania spätnej väzby.

Tvrdili, že účinnosť spätnej väzby sa pravdepodobne líši v závislosti od miery nesúladu medzi názormi terapeutov na pokrok a nameraným pokrokom a že čím väčší je tento nesúlad, tým je pravdepodobnejšie, že spätná väzba podnieti nápravné opatrenia.

Doporučujeme:  Striedmosť (cnosť)