Telefónne systémy

Telefónne systémy sa stali dôležitými komunikačnými systémami a psychológovia v priebehu rokov od ich zavedenia skúmali rôzne aspekty ich používania a účinkov.

Doporučujeme:  Jednotky energie