všeobecne

Sociálna úzkostná porucha

Sociálna úzkosť je intenzívny pocit strachu, obáv alebo obáv v súvislosti s akýmikoľvek sociálnymi situáciami alebo verejnými udalosťami. Niekedy sa označuje ako sociálna fóbia a menej často ako sociálna trauma. V psychiatrii sa diagnostikuje ako sociálna úzkostná porucha, forma úzkostnej poruchy. Podľa epidemiologických údajov Spojených štátov amerických je v súčasnosti tretím najväčším problémom v oblasti …

Sociálna úzkostná porucha Čítajte viac »

Časová hodnota peňazí

Časová hodnota peňazí (TVM) je spôsob výpočtu hodnoty peňažnej sumy v ktoromkoľvek čase v súčasnosti alebo v budúcnosti. Umožňuje nám vypočítať: Predpokladom časovej hodnoty peňazí je, že investor radšej dostane peniaze dnes ako rovnakú sumu v budúcnosti, ak sú všetky ostatné podmienky rovnaké. V dôsledku toho investor požaduje ako kompenzáciu úrok, ktorý môže byť vyplácaný …

Časová hodnota peňazí Čítajte viac »

Hystéria

Psychiatri a iní lekári sa teoreticky vzdali používania pojmu „hystéria“ a nahradili ho eufemistickejšími výrazmi, ktoré sú v podstate synonymami. Medzi ne patria „psychosomatická“, „funkčná“, „neorganická“, „psychogénna“ a „medicínsky nevysvetliteľná“. V roku 1980 Americká psychiatrická asociácia oficiálne zmenila diagnózu „hysterická neuróza, konverzný typ“ na „konverznú poruchu“. Hystéria sa významne prekrýva aj s diagnostickým termínom „somatizačná …

Hystéria Čítajte viac »

Vôľa (filozofia)

Vôľa je filozofický pojem, ktorý sa definuje viacerými spôsobmi. Nietzsche definuje vôľu podobne ako „akékoľvek vnútorne motivované konanie“, ale užšie. V tomto zmysle je vôľa skôr „tvorivou iskrou“, určitou nezávislosťou a tvrdohlavosťou. Človek, ktorý by sa rozhodol nekradnúť, pretože to hovorí Desatoro, by nevykonával svoju vôľu; rovnako ako niekto, kto si kúpi nejakú hudbu, pretože …

Vôľa (filozofia) Čítajte viac »

Empirický proces

Štúdium empirických procesov je odvetvie matematickej štatistiky a podoblasť teórie pravdepodobnosti. Motiváciou pre štúdium empirických procesov je, že často nie je možné poznať skutočnú základnú mieru pravdepodobnosti . Zhromažďujeme pozorovania a počítame relatívne frekvencie. Pomocou empirickej miery, resp. empirickej distribučnej funkcie môžeme odhadnúť , resp. Tvrdenia v oblasti empirických procesov potvrdzujú, že ide o rovnomerne …

Empirický proces Čítajte viac »

Theravada

Budhizmus a psychológia Budhistická psychológia Budhistická filozofia Budhizmus a psychoanalýza Budhizmus a psychoterapia Teraváda (pálí: theravāda; sanskrit: स्थविरवाद sthaviravāda; doslova „Cesta starších“) je najstaršia zachovaná budhistická škola a po mnoho storočí bola dominantným náboženstvom Srí Lanky (približne 70 % obyvateľstva) a kontinentálnej juhovýchodnej Ázie (časti juhozápadnej Číny, Kambodže, Laosu, Mjanmarska, Malajzie, Indonézie, Vietnamu a Thajska). …

Theravada Čítajte viac »

Etnická skupina

Etnická skupina je ľudská populácia, ktorej členovia sa navzájom identifikujú, zvyčajne na základe predpokladanej spoločnej genealógie alebo pôvodu (Smith, 1986). K definovaniu skupiny prispieva aj uznanie ostatnými ako samostatnej etnickej skupiny a špecifický názov skupiny. Etnické skupiny zvyčajne spájajú aj určité spoločné kultúrne, behaviorálne, jazykové a rituálne alebo náboženské znaky. V tomto zmysle je etnická …

Etnická skupina Čítajte viac »

Hypnotické lieky

Hypnotiká vyvolávajú spánok, používajú sa pri liečbe nespavosti a pri chirurgickej anestézii. Keďže lieky tejto skupiny majú vo všeobecnosti účinky závislé od dávky, od anxiolýzy až po navodenie bezvedomia, často sa označujú súhrnným názvom sedatívno-hypnotické lieky. Často sa liečba nespavosti vôbec nezačne liekmi. Keďže mnohé hypnotiká vytvárajú návyk, lekár zvyčajne pred predpísaním liekov na spanie …

Hypnotické lieky Čítajte viac »

Matrilineárne

Matrilinearita je systém, v ktorom človek patrí k rodu svojej matky. Matriline je línia pôvodu od ženského predka k potomkovi (oboch pohlaví), v ktorej sú jedinci vo všetkých nasledujúcich generáciách ženského pohlavia. V matrilineárnom systéme pôvodu (materinský pôvod) sa jedinec považuje za jedinca patriaceho do tej istej skupiny pôvodu ako jeho matka. To je v …

Matrilineárne Čítajte viac »

Kontrolný systém pozornosti

Schematické znázornenie procesov v Normanovom a Shalliceovom modeli. Úplné šípky predstavujú vstupné informácie a bodkované šípky predstavujú výstupné informácie z nedávno aktivovaných schém. Výkonné funkcie sú kognitívne aparáty, ktoré kontrolujú a riadia kognitívne procesy. Norman a Shallice (1980) navrhli model exekutívnych funkcií kontroly pozornosti, ktorý špecifikuje, ako sa myšlienkové a akčné schémy aktivujú alebo potláčajú …

Kontrolný systém pozornosti Čítajte viac »