pocity

Profesijné ašpirácie

Profesijné ašpirácie sú myšlienky, pocity, predstavy a ciele, ktoré majú ľudia o svojej práci a ktoré ovplyvňujú ich motiváciu a rozhodovanie v súvislosti s výberom povolania a následnou účasťou na svojom povolaní.

Manželstvo so zmiešanou orientáciou

Affinity Asexualita Pripútanosť Bisexualita Cena nevesty Nevestinec Bonding Priateľ Spolužitie Námluvy Veno Rozvod Priateľstvo Rodina Priateľka Základné pravidlá Homosexualita Heterosexualita Incest Žiarlivosť Láska Manželstvo Monogamia Otvorené manželstvo Pedofília Partner Pederastia Platonická láska Polyamoria Polyandria Polygamia Polygynandria Polygynia Prostitucia Sexualita Odlúčenie Swingovanie Násilie Vdovstvo Zoofília Manželstvo so zmiešanou orientáciou je manželstvo medzi mužom a ženou, v …

Manželstvo so zmiešanou orientáciou Čítajte viac »

Subjektívna pohoda

Subjektívna pohoda (SWB) sa vzťahuje na to, ako ľudia vnímajú kvalitu svojho života, a zahŕňa emocionálne reakcie aj kognitívne úsudky. Psychológovia definovali šťastie ako kombináciu životnej spokojnosti a relatívnej frekvencie pozitívnych a negatívnych afektov. SWB teda zahŕňa nálady a emócie, ako aj hodnotenie spokojnosti so všeobecnými a špecifickými oblasťami života. Pojmy, ktoré zahŕňa SWB, zahŕňajú …

Subjektívna pohoda Čítajte viac »

Primárne vedomie

Primárne vedomie je termín, ktorý zaviedol americký biológ Gerald Edelman na označenie schopnosti, ktorá sa vyskytuje u ľudí a niektorých zvierat, integrovať pozorované udalosti s pamäťou a vytvárať si tak vedomie prítomnosti a bezprostrednej minulosti okolitého sveta. Táto forma vedomia sa niekedy nazýva aj „zmyslové vedomie“. Inak povedané, primárne vedomie je prítomnosť rôznych subjektívnych zmyslových …

Primárne vedomie Čítajte viac »

William James

William James sa narodil v New Yorku ako syn Henryho Jamesa staršieho, nezávisle bohatého a notoricky známeho excentrického švédskeho teológa, ktorý sa dobre poznal s literárnou a intelektuálnou elitou svojej doby. Intelektuálna brilantnosť prostredia rodiny Jamesovcov a pozoruhodný epistolárny talent viacerých jej členov spôsobili, že sa o nich neustále zaujímajú historici, životopisci a kritici. James …

William James Čítajte viac »

Intimné vzťahy

Intímne vzťahy zohrávajú ústrednú úlohu v celkovej ľudskej skúsenosti. Ľudia majú univerzálnu potrebu patriť, ktorá sa uspokojuje pri vytváraní intímnych vzťahov. Intímne vzťahy pozostávajú z ľudí, ktorí nás priťahujú, ktorých máme radi a milujeme ich, z romantických a sexuálnych vzťahov a z tých, ktorých si berieme a ktorí nám poskytujú citovú a osobnú podporu. Intímne …

Intimné vzťahy Čítajte viac »

Voľné združenie

Voľná asociácia je psychoterapeutická technika používaná v psychoanalýze, ktorú ako prvý vyvinul Sigmund Freud. Pri voľnej asociácii sú psychoanalytickí pacienti vyzvaní, aby rozprávali o všetkom, čo im počas analytického sedenia napadne, a aby svoje myšlienky necenzurovali. Cieľom tejto techniky je pomôcť pacientovi dozvedieť sa viac o tom, čo si myslí a cíti, v atmosfére neodsudzujúcej …

Voľné združenie Čítajte viac »

Teória osobnosti

Teória osobnosti sa pokúša vytvoriť myšlienky a vysvetlenia, ktoré by vysvetlili pozorované individuálne rozdiely v osobnosti ľudí. Do tejto oblasti prispelo veľké množstvo teoretikov osobnosti, ale neexistuje žiadna ucelená teória a zostáva nám množstvo jednotlivých prístupov. Kritici teórie osobnosti tvrdia, že osobnosť je „plastická“ v čase, na rôznych miestach, v rôznych náladách a situáciách. Zmeny …

Teória osobnosti Čítajte viac »

Poranenia miechy

Poranenie miechy spôsobuje myelopatiu alebo poškodenie bielej hmoty alebo myelinizovaných vlákien, ktoré prenášajú senzitívne a motorické signály do mozgu a z neho. Poškodzuje aj šedú hmotu v centrálnej časti chrbtice, čo spôsobuje segmentálne straty interneurónov a motorneurónov. Americká asociácia pre poranenia miechy (American Spinal Injury Association – ASIA) prvýkrát uverejnila medzinárodnú klasifikáciu poranení miechy v …

Poranenia miechy Čítajte viac »