pocit

ESFJ

ESFJ (Extroverted Sensing Feeling Judging) je jeden zo šestnástich typov osobnosti zo systémov osobnostných typov založených na C. G. Jungovi, z ktorých najznámejšie sú Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), Keirsey Temperament Sorter a Socionics. Podľa Keirseyho patrí ESFJ k temperamentu Strážcov a nazýva sa Poskytovateľ. V Socionics ESFjs patria do klubu spoločenských, alfa Quadra a sú …

ESFJ Čítajte viac »

William James

William James sa narodil v New Yorku ako syn Henryho Jamesa staršieho, nezávisle bohatého a notoricky známeho excentrického švédskeho teológa, ktorý sa dobre poznal s literárnou a intelektuálnou elitou svojej doby. Intelektuálna brilantnosť prostredia rodiny Jamesovcov a pozoruhodný epistolárny talent viacerých jej členov spôsobili, že sa o nich neustále zaujímajú historici, životopisci a kritici. James …

William James Čítajte viac »

Intimné vzťahy

Intímne vzťahy zohrávajú ústrednú úlohu v celkovej ľudskej skúsenosti. Ľudia majú univerzálnu potrebu patriť, ktorá sa uspokojuje pri vytváraní intímnych vzťahov. Intímne vzťahy pozostávajú z ľudí, ktorí nás priťahujú, ktorých máme radi a milujeme ich, z romantických a sexuálnych vzťahov a z tých, ktorých si berieme a ktorí nám poskytujú citovú a osobnú podporu. Intímne …

Intimné vzťahy Čítajte viac »

Voľné združenie

Voľná asociácia je psychoterapeutická technika používaná v psychoanalýze, ktorú ako prvý vyvinul Sigmund Freud. Pri voľnej asociácii sú psychoanalytickí pacienti vyzvaní, aby rozprávali o všetkom, čo im počas analytického sedenia napadne, a aby svoje myšlienky necenzurovali. Cieľom tejto techniky je pomôcť pacientovi dozvedieť sa viac o tom, čo si myslí a cíti, v atmosfére neodsudzujúcej …

Voľné združenie Čítajte viac »

Duševné zdravie personálu poskytujúceho starostlivosť o pacientov s rakovinou

Práca personálu v onkologických zariadeniach so sebou prináša určitú mieru stresu. Rimariz a kol. vo svojej štúdii, ktorej sa zúčastnilo takmer 400 pacientov, zistili, že odhadovaná prevalencia psychiatrických porúch u onkologických lekárov je 28 %, čo je podobná miera ako u britských nižších domácich úradníkov. Pomocou 12-položkového dotazníka General Health Questionnaire a Maslach Burnout Inventory …

Duševné zdravie personálu poskytujúceho starostlivosť o pacientov s rakovinou Čítajte viac »

Teória osobnosti

Teória osobnosti sa pokúša vytvoriť myšlienky a vysvetlenia, ktoré by vysvetlili pozorované individuálne rozdiely v osobnosti ľudí. Do tejto oblasti prispelo veľké množstvo teoretikov osobnosti, ale neexistuje žiadna ucelená teória a zostáva nám množstvo jednotlivých prístupov. Kritici teórie osobnosti tvrdia, že osobnosť je „plastická“ v čase, na rôznych miestach, v rôznych náladách a situáciách. Zmeny …

Teória osobnosti Čítajte viac »

Poranenia miechy

Poranenie miechy spôsobuje myelopatiu alebo poškodenie bielej hmoty alebo myelinizovaných vlákien, ktoré prenášajú senzitívne a motorické signály do mozgu a z neho. Poškodzuje aj šedú hmotu v centrálnej časti chrbtice, čo spôsobuje segmentálne straty interneurónov a motorneurónov. Americká asociácia pre poranenia miechy (American Spinal Injury Association – ASIA) prvýkrát uverejnila medzinárodnú klasifikáciu poranení miechy v …

Poranenia miechy Čítajte viac »

Kognitívna terapia založená na všímavosti

Pri MBCT sa pacient vyzýva, aby rozpoznal a prijal nežiaduce pocity, ktoré prichádzajú a odchádzajú, namiesto toho, aby sa ich snažil potlačiť. Tradičná kognitívna terapia alebo kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) sa zameriava na zmenu negatívneho obsahu myšlienok, zatiaľ čo MBCT kladie dôraz na proces venovania pozornosti myšlienkam a pocitom okamih po okamihu a bez posudzovania. Zmena …

Kognitívna terapia založená na všímavosti Čítajte viac »

Acmegenesis

Orgazmus (sexuálne vyvrcholenie) je záverom fázy plateau cyklu sexuálnej reakcie a môžu ho zažiť muži aj ženy. Orgazmus je charakterizovaný intenzívnym fyzickým pôžitkom, ktorý je riadený mimovoľným alebo autonómnym nervovým systémom. Sprevádzajú ho rýchle cykly svalových kontrakcií v dolných panvových svaloch, ktoré obklopujú primárne pohlavné orgány a konečník. Orgazmus je často spojený s ďalšími mimovoľnými …

Acmegenesis Čítajte viac »

Pretrvávajúca depresívna porucha

Podľa definície DSM je perzistentná depresívna porucha závažný stav chronickej depresie, ktorý pretrváva najmenej 2 roky (1 rok u detí a dospievajúcich); je menej akútna a závažná ako veľká depresívna porucha. Keďže perzistentná depresívna porucha je chronická porucha, trpiaci môžu pociťovať príznaky mnoho rokov pred jej diagnostikovaním, ak k diagnostike vôbec dôjde. V dôsledku toho …

Pretrvávajúca depresívna porucha Čítajte viac »