Kategórie
Psychologický slovník

Čuchový receptor

Čuchové receptory sú typom receptora viazaného na G proteín v neurónoch čuchových receptorov. U stavovcov sa čuchové receptory nachádzajú v čuchovom epiteli.

Namiesto väzby na špecifické ligandy ako väčšina receptorov sa čuchové receptory viažu na štruktúry na molekulách pachov. Keď sa pachová látka naviaže na pachový receptor, receptor aktivuje pripojený G proteín na vnútornej strane neurónu čuchového receptora. G proteín zasa aktivuje adenylátcyklázu, ktorá premieňa ATP na cyklický AMP (cAMP). CAMP otvára iónové kanály, ktoré vpúšťajú do bunky ióny sodíka, čím sa čuchový receptorový neurón depolarizuje a začína sa akčný potenciál, ktorý prenáša informácie do mozgu.

V genóme cicavcov sa nachádza až 1000 rôznych pachových receptorov. Čuchové receptory môžu tvoriť až 3 % genómu. Len časť týchto potenciálnych génov tvorí funkčné pachové receptory. Podľa analýzy projektu ľudského genómu má človek 347 funkčných génov kódujúcich čuchové receptory. Dôvodom veľkého počtu rôznych pachových receptorov je zabezpečenie systému na detekciu čo najväčšieho počtu rôznych pachov. Napriek tomu každý pachový receptor nezodpovedá len jednému pachu. Každý jednotlivý pachový receptor je široko nastavený tak, aby sa aktivoval viacerými podobnými štruktúrami. Podobne ako imunitný systém, aj tento systém umožňuje charakterizovať molekuly, s ktorými sa človek doteraz nestretol. Aj väčšina pachov aktivuje viac ako jeden typ pachového receptora. Tento aspekt umožňuje identifikáciu takmer neobmedzeného počtu rôznych molekúl.

V roku 2004 získali Linda B. Bucková a Richard Axel Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu za prácu o čuchových receptoroch.

Čuchové žľazy – Čuchová sliznica – Sustentakulárna bunka

Neuróny čuchového receptora (Čuchový receptor) → Čuchový bulbus (Glomeruly)

Mitrálne bunky → Čuchový trakt → Čuchový trigon

Piriformná kôra – systém EC-hipokampus (Entorhinálna kôra, Hipokampálna formácia) – Prepyriformná oblasť – Periamygdaloidná kôra

Stria medullaris → Habenulárne jadrá

Amygdala → Stria terminalis → Hypotalamus

Mediálny zväzok predného mozgu → hypotalamus

Predné čuchové jadro