Kategórie
Psychologický slovník

Systolický tlak

Časti QRS komplexu. Komorová systola sa začína na QRS.

Syzolický tlak alebo systolický tlak krvi je tlak krvi vyvolaný sťahom srdca. Systolický tlak je maximálny tlak v tepnách, ktorý sa vyskytuje na začiatku srdcového cyklu, keď sa komory sťahujú.

Systolický arteriálny tlak krvi nie je statický, ale podlieha prirodzeným zmenám od jedného úderu srdca k druhému a počas dňa (v cirkadiánnom rytme). Mení sa aj v reakcii na stres, výživové faktory, lieky, choroby, cvičenie a chvíľkové vstávanie. Niekedy sú tieto zmeny veľké. Hypertenzia znamená, že arteriálny tlak je abnormálne vysoký, na rozdiel od hypotenzie, keď je abnormálne nízky.

Systola (vyslovuje sa /ˈsɪstɒli/, rýmuje sa s „fiškálne“) je kontrakcia srdcových komôr, ktorá vytláča krv z komôr. Najčastejšie diskutovanou komorou je ľavá komora. Všetky štyri komory srdca však prechádzajú systolou a diastolou v časovom slede tak, aby sa krv poháňala kardiovaskulárnym systémom vpred.