Systolický tlak

Časti QRS komplexu. Komorová systola sa začína na QRS.

Syzolický tlak alebo systolický tlak krvi je tlak krvi vyvolaný sťahom srdca. Systolický tlak je maximálny tlak v tepnách, ktorý sa vyskytuje na začiatku srdcového cyklu, keď sa komory sťahujú.

Systolický arteriálny tlak krvi nie je statický, ale podlieha prirodzeným zmenám od jedného úderu srdca k druhému a počas dňa (v cirkadiánnom rytme). Mení sa aj v reakcii na stres, výživové faktory, lieky, choroby, cvičenie a chvíľkové vstávanie. Niekedy sú tieto zmeny veľké. Hypertenzia znamená, že arteriálny tlak je abnormálne vysoký, na rozdiel od hypotenzie, keď je abnormálne nízky.

Systola (vyslovuje sa /ˈsɪstɒli/, rýmuje sa s „fiškálne“) je kontrakcia srdcových komôr, ktorá vytláča krv z komôr. Najčastejšie diskutovanou komorou je ľavá komora. Všetky štyri komory srdca však prechádzajú systolou a diastolou v časovom slede tak, aby sa krv poháňala kardiovaskulárnym systémom vpred.

Doporučujeme:  Vnímanie seba