Systém zdravotnej starostlivosti

Systém zdravotnej starostlivosti je organizácia, prostredníctvom ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť.

Hoci niektorí považujú zdravotnú starostlivosť z ekonomického hľadiska za niečo, čo sa nelíši od iných produktov alebo služieb, iní sa domnievajú, že má mnoho charakteristík, ktoré podporujú vládne zásahy alebo reguláciu:

Modely systémov zdravotnej starostlivosti

Takmer v každej krajine so štátnym systémom zdravotnej starostlivosti je povolený paralelný súkromný systém. Niekedy sa to označuje ako dvojstupňová zdravotná starostlivosť. Rozsah, rozsah a financovanie týchto súkromných systémov je veľmi rôznorodé.

Doporučujeme:  Afektívna neuroveda