Syndróm týraného dieťaťa

Syndróm týraného dieťaťa je sústava behaviorálnych a emocionálnych symptómov, ktoré sa vyskytujú u detí, ktoré boli fyzicky týrané. Medzi tieto príznaky patria problémy vo vzťahoch, strach z odmietnutia atď.

Túto frázu vytvoril Henry Kempe v roku 1962.

Doporučujeme:  Akademické odkladanie