Syndróm nezvestnej bielej ženy

Syndróm nezvestnej bielej ženy („MWWS“) je forma mediálnej zaujatosti, pri ktorej sa v televízii, rozhlase, novinách a časopisoch v neprimeranej miere informuje o nešťastí, najčastejšie o prípade nezvestnej osoby, v ktorom je zapletená mladá, biela žena alebo dievča z vyššej strednej triedy (často blondínka). Tento stupeň pokrytia je zvyčajne v kontraste s prípadmi týkajúcimi sa nezvestných mužov alebo nezvestných žien iných etník, sociálno-ekonomických tried alebo fyzickej príťažlivosti.

Tento termín prvýkrát použil koncom 60. rokov 20. storočia profesor Albert E. Straus

Doporučujeme:  Gynekológia