Symbolický systém

Pojem symbolický systém sa používa v antropológii a sociológii na označenie systému vzájomne prepojených symbolických významov.

Symbolická antropológia a štrukturálna antropológia skúmajú symbolické systémy. Napríklad pri štúdiu príbuzenských rolí sa týmto pojmom často označuje matrica symbolizmu, ktorá sa prejavuje v rituálnom správaní, ako je manželstvo, rozvod, randenie atď.

Pre komplexné systémy symbolov sa uprednostňuje termín symbolizmus, ktorý označuje symbolický význam jedného kultúrneho javu.

Doporučujeme:  Záujmy