Svetelný tok (jednotka)

Svetelný tok (symbol: lm) je jednotka SI pre svetelný tok, ktorý vyjadruje vnímaný výkon svetla. Svetelný tok sa líši od žiarivého toku, ktorý je mierou celkového výkonu vyžarovaného svetla, tým, že svetelný tok je upravený tak, aby odrážal rôznu citlivosť ľudského oka na rôzne vlnové dĺžky svetla.

1 lm = 1 cd-sr = 1 cd-m2-m-2

Svetelný výkon projektorov (vrátane videoprojektorov) sa zvyčajne meria v lumenoch. Americký národný normalizačný inštitút stanovil štandardizovaný postup testovania projektorov, ktorý zahŕňa spriemerovanie niekoľkých meraní vykonaných na rôznych miestach. Na marketingové účely sa svetelný tok projektorov, ktoré boli testované podľa tohto postupu, môže uvádzať v „lumenoch ANSI“, aby sa takto testované zariadenia odlíšili od zariadení testovaných inými metódami. Merania svetelného toku podľa ANSI sú vo všeobecnosti presnejšie ako iné meracie techniky používané v priemysle projektorov. To umožňuje ľahšie porovnávanie projektorov na základe ich špecifikácií jasu.

Doporučujeme:  Arthur Becker-Weidman