Sú introverti vysoko intelektuálni?

Sú introverti vnímaní ako intelektuáli? Ľudia, ktorí sú dobrí komunikátori a vedia upútať pozornosť svojho publika, sú často vnímaní ako inteligentní a vysoko intelektuálni ľudia. Všeobecný pohľad na svet je taký, že dobrý hovorca je vnímaný ako inteligentný človek. Len preto, že človek vie efektívne rozprávať a dokáže upútať pozornosť ľudí okolo seba, považujeme ho za inteligentného človeka? Pravdou však je, že keďže extroverti sú dobrí rečníci a majú lepšie sociálne zručnosti, považujeme ich za inteligentnejších, múdrejších, atraktívnejších a sympatickejších ľudí (Cain, 2012).

Znamená to, že ľudia, ktorí menej rozprávajú, nie sú inteligentní alebo múdri? Rozhodne nie! Ale svet vníma dosť ľudí inak ako hlasných ľudí.

Susan Cainová vo svojej knihe Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking (2012) uvádza, že hovoriaci ľudia sú vnímaní ako inteligentní ľudia. Výskum však nezistil takúto súvislosť medzi extroverziou a inteligenciou. Štúdia pozostávajúca z vysokoškolských študentov, ktorí dostávali úlohy z matematiky, ukázala, že výsledky extrovertov v teste SAT z matematiky neboli lepšie ako výsledky študentov introvertov. Okrem toho introverti získali v testoch na tvorivosť a analytické schopnosti v rámci cvičenia na vypracovanie obchodnej stratégie pre začínajúcu spoločnosť vyššie skóre ako extroverti (Cain, 2012). To naznačuje, že introverti sú vysoko intelektuálni ľudia.

Otázka, či sú extroverti inteligentnejší ako introverti alebo či sú introverti vysoko inteligentní ľudia, je už desaťročia predmetom výskumu osobnosti a inteligencie. Len preto, že introverti sú tiché typy, znamenalo by to, že nie sú dostatočne inteligentní alebo majú nižšiu inteligenciu ako extroverti? Všeobecná tendencia toho, ako ľudia vnímajú atribúty úspešného jedinca, je založená na jeho komunikačných schopnostiach. Čím viac jedinec rozpráva a dokáže na seba upriamiť pozornosť ostatných, tým je vnímaný ako najsilnejší alebo najvplyvnejší. Keďže extroverti sú efektívni komunikátori, často sú v tomto rýchlo sa meniacom svete extraverzie vnímaní ako schopnejší a príťažlivejší než tichí ľudia (Cain, 2012). Nie je to však pravda…

Doporučujeme:  10 komplexných psychologických faktov o príťažlivosti

Kvíz na záver

Aká je otázka, či sú extroverti múdrejší ako introverti?

 • Extroverti
 • Intjs
 • Plachí ľudia

Ako sa volá štúdia, ktorá ukázala, že introverti dosiahli v testoch tvorivosti a analytických schopností v rámci cvičenia na vypracovanie obchodnej stratégie pre začínajúcu spoločnosť vyššie skóre ako extroverti?

 • Abel
 • Edgar
 • Jds
 • Werdum
 • Arlovski
 • Rampage
 • Browne
 • Liddell

Za koho sa považujú extroverti?

 • Komunikačné zariadenia
 • Telefóny
 • Mimozemská technológia
 • Rádiá
 • Vesmírne plavidlá
 • Vysielačky

Aký je všeobecný svetový názor, že dobrý hovorca je vnímaný ako inteligentný?

 • Niekto
 • On/ona
 • Individuálne
 • On/ona sám/sama

V čom je vnímanie celkom pokojných ľudí odlišné od vnímania hlučných ľudí?

 • Planéta Zem
 • Krajina
 • Celý národ
 • Globe