Štúdie o mieri a konfliktoch

Štúdie mieru a konfliktov sú spoločenskovedným odborom, ktorý identifikuje a analyzuje násilné a nenásilné správanie, ako aj štrukturálne mechanizmy sprevádzajúce konflikty (vrátane sociálnych konfliktov) s cieľom pochopiť procesy, ktoré vedú k žiaducejšiemu stavu ľudstva. Variantom tohto pojmu sú mierové štúdie (irenológia), ktoré sú interdisciplinárnym úsilím zameraným na prevenciu, deeskaláciu a riešenie konfliktov mierovými prostriedkami, čím sa usilujú o „víťazstvo“ všetkých strán zapojených do konfliktu. To je v protiklade k vojnovým štúdiám (polemológii), ktorých cieľom je efektívne dosiahnutie víťazstva v konfliktoch, predovšetkým násilnými prostriedkami k spokojnosti jednej alebo viacerých, ale nie všetkých zúčastnených strán. Medzi príslušné disciplíny môžu patriť politológia, geografia, ekonómia, psychológia, sociológia, medzinárodné vzťahy, história, antropológia, religionistika a rodové štúdie, ako aj celý rad ďalších.

Doporučujeme:  Časová hodnota peňazí