Stredný srdcový nerv

Stredný srdcový nerv (veľký srdcový nerv), najväčší z troch srdcových nervov, vychádza zo stredného krčného ganglia alebo z kmeňa medzi stredným a dolným gangliom.

Na pravej strane zostupuje za spoločnú krčnú tepnu a pri koreni krku prebieha buď pred alebo za podklíčkovou tepnou; potom zostupuje na priedušnicu, dostáva niekoľko vlákien z vracajúceho sa nervu a spája sa s pravou polovicou hlbokej časti srdcového plexu.

Na krku komunikuje s horným srdcovým a návratným nervom.

Na ľavej strane vstupuje stredný srdcový nerv do hrudníka medzi ľavú krčnú a podklíčkovú tepnu a spája sa s ľavou polovicou hlbokej časti srdcového pletenca.

anat(h/r/t/c/b/l/s/a)/phys(r)/devp/prot/nttr/nttm/ntrp

noco/auto/cong/tumr, sysi/epon, injr

Doporučujeme:  Odpustenie