Stredný horný alveolárny nerv

Stredný horný alveolárny nerv je nerv, ktorý vystupuje z infraorbitálnej časti maxilárneho nervu a zásobuje sliznicu dutiny, korene maxilárnych premolárov a meziobukálny koreň prvého molára.

I-IV: čuchové – zrakové – okohybné – trochleárne

V: trigeminálny: trigeminálne ganglion
V1: oftalmologické: slzné – frontálne (supratrochleárne, supraorbitálne) – nazociliárne (dlhý koreň ciliárneho, dlhý ciliárny, infratrochleárny, zadný etmoidálny, predný etmoidálny) – ciliárne gangliá (krátky ciliárny)

V2: čeľustný: stredný meningeálny – v pterygopalatinálnej jamke (zygomatický, zygomatikotemporálny, zygomatikofaciálny, sfénopalatinálny, zadný horný alveolárny)
v infraorbitálnom kanáli/infraorbitálnom nerve (stredný horný alveolárny, predný horný alveolárny)
na tvári (dolný palpebrálny, vonkajší nosový, horný labiálny, infraorbitálny plexus) – pterygopalatínové gangliá (hlboký petrosálny, nerv pterygoidného kanála)
distribučné vetvy (palatínová, nazopalatínová, faryngeálna)

V3: mandibulárny: nervus spinosus – mediálny pterygoidný – predný (žuvací, hlboký spánkový, bukálny, laterálny pterygoidný)
zadné (aurikulotemporálne, lingválne, dolné alveolárne, mylohyoidné, mentálne) – otické ganglion – submandibulárne ganglion

VII: tvárový: nervus intermedius – genikulárny – vnútri tvárového kanála (veľký petrosálny nerv, nervus stapedius, chorda tympani)
pri výstupe zo stylo-mastoidného otvoru (zadný ušný, digastrický – stylohyoidný)
na tvári (spánkový, zygomatický, bukálny, mandibulárny, krčný)

VIII: vestibulokochleárny: kochleárny (striae medullares, laterálny lemniscus) – vestibulárny

IX: glosofaryngeálny: fasciculus solitarius – nucleus ambiguus – gangliá (horné, drobné) – bubienkový – karotický sínus

X: vagus: gangliá (jugulárny, nodózny) – Aldermanov nerv – v krku (faryngeálna vetva, horný laryngeálny ext a int, rekurentný laryngeálny)v hrudníku (pľúcne vetvy, pažerákový plexus) – v bruchu (žalúdočné plexy, celiakálny plexus, žalúdočný plexus)

XI: akcesorický XII: hypoglosálny

Doporučujeme:  Dvanásťkrokové programy