Stredná akustická stria Held

V sluchovom systéme je Heldova stredná akustická stria (známa pod rôznymi názvami ako stredná akustická stria (IAS) alebo Heldova stria) jednou z troch hlavných projekcií z kochleárnych jadier. Rozvetvuje sa naprieč miechou, predtým ako sa spojí so vzostupnými vláknami v kontralaterálnom laterálnom lemnisku. Laterálny lemniscus obsahuje bunky jadier laterálneho lemnisca a následne sa premieta do dolného kolikulu. Dolný kolikulus dostáva priame monosynaptické projekcie z horného olivového komplexu, z kontralaterálnej dorzálnej akustickej strumy, z niektorých tried hviezdicových neurónov prídavného kochleárneho jadra VCN, ako aj z rôznych jadier laterálneho lemnisku. V tomto reťazci sa spracúva sluchový vstup.

Doporučujeme:  James Papez