Strach z javiska

Tréma alebo úzkosť z vystúpenia znamená úzkosť, strach alebo pretrvávajúcu fóbiu spojenú s vystúpením pred publikom alebo kamerou. Táto forma úzkosti môže predchádzať alebo sprevádzať účasť na akejkoľvek činnosti, ktorá zahŕňa verejnú prezentáciu seba samého.

Pojem „tréma“ sa často zamieňa s glosofóbiou, čo je širší strach z verejného vystupovania.

Úzkosť z výkonu sa vyskytuje aj u športovcov. V druhom prípade sa interpretuje ako strach z nedostatočného výkonu (vzhľadom na aktuálnu verejnú alebo predpokladanú publicitu).

Tréma často vzniká už pri samotnom očakávaní vystúpenia, často dlho dopredu. Má množstvo prejavov: chvenie alebo búšenie srdca, tras rúk a nôh, hnačka, tiky tvárových nervov, sucho v ústach.

Tréma sa môže vyskytnúť u bežných ľudí, začínajúcich umelcov, ako aj u tých, ktorí už niečo dosiahli.

Úzkosť spôsobuje negatívne účinky na kvalitu výkonu v mnohých rôznych situáciách: pri skúškach, pracovných pohovoroch, športových výkonoch a sexe.

V 80. rokoch 20. storočia Barrell, Medeiros, Barrell a Price uskutočnili experiment zameraný na výkonovú úzkosť, pričom použili metódy sebapozorovania, sebaposudzovania a sebapoznávania. Týmto spôsobom sa zistilo, že v prežívaní výkonovej úzkosti je prítomných päť kauzálnych prvkov:

(1) Vnímam alebo si predstavujem prítomnosť významných iných ľudí, ktorí ma môžu súdiť.

Jedným z možných riešení úzkosti z výkonu by mohlo byť zníženie významu druhej osoby (osôb). Počas prežívania výkonovej úzkosti často investujeme do druhých ľudí pomyselnú moc, najmä do ich schopnosti ovplyvniť nás prostredníctvom hodnotenia nášho výkonu. Spôsobmi, ako túto pomyselnú moc znížiť, je zvýšiť pocit vlastnej moci, vnímať zraniteľnosť druhých a prijať seba samého.

(2) Zvažujem možnosť svojho viditeľného zlyhania pri plnení úlohy.

Ďalším možným riešením úzkosti z výkonu by bolo eliminovať predstavu negatívnych možností. Negatívny výsledok je vždy možný, ale to neoprávňuje k tomu, aby sme sa ním zaoberali skôr, ako nastane. Zameranie pozornosti na prítomnosť, a nie na budúcnosť, je oveľa produktívnejšie. Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je monitorovanie vlastného výkonu.

Doporučujeme:  Citácie

(3) Cítim potrebu robiť dobre, aby som sa vyhol neúspechu.

Tretím riešením úzkosti z výkonu je pozrieť sa na výkon z perspektívy a považovať jeho výsledok za bezvýznamný vo vzťahu k celému svojmu životu. Uvedomením si, že sa pravdepodobne nestane nič katastrofálne, sa môže potreba vyhnúť sa neúspechu znížiť a prejsť na pozitívnejší cieľ. Príkladom pozitívneho cieľa by mohlo byť poskytovanie potešenia druhým. Okrem toho je užitočné sústrediť sa skôr na proces, na momentálnu skúsenosť, než na výsledky výkonu. Okrem toho je dôležité sústrediť sa na príjemný aspekt procesu.

(4) Cítim sa neisto, či sa mi bude dariť.

Pri prežívaní úzkosti zohráva hlavnú úlohu neistota. Mohlo by byť užitočné mať na pamäti, že človek nemôže kontrolovať reakcie alebo úsudky iných, ale len svoj vlastný výkon.

(5) Zameriavam sa na svoje správanie a vzhľad.

Dôležitou súčasťou úzkosti z výkonu je akútne uvedomovanie si vlastného správania a/alebo vzhľadu. Keď človek prežíva úzkosť z výkonu, zameriava svoju pozornosť na viditeľný vzhľad výkonu. Možným spôsobom, ako znížiť úzkosť z výkonu, by bolo zvýšiť svoje povedomie o druhých bez toho, aby sme ich považovali za sudcov.

Medzi optimálne stratégie zvládania úzkosti z výkonu patrí „zameranie sa skôr na proces ako na výsledky, skôr na momentálny zážitok ako na budúcnosť, skôr pozitívne ciele prístupu ako negatívne ciele vyhýbania sa a skôr sebaprijatie ako pochybnosti o sebe“.

Pomôcť môže kognitívno-behaviorálna terapia.

Niektorí hudobníci používajú beta-blokátory, aby sa vyhli trémou počas konkurzov a vystúpení.