Stehno

U lidí je stehno oblast mezi pánví a kolenem. Anatomicky je součástí dolní končetiny.

Jednotlivá kost ve stehně se nazývá stehenní kost. Tato kost je velmi silná a silná (vzhledem k vysokému podílu kortikální kosti) a tvoří kulový a kloubní kloub v kyčli a kondylární kloub v koleni.

V průřezu je stehno rozděleno do tří fasciálních oddílů. Tyto oddíly používají stehenní kost jako osu a jsou odděleny pevnými membránami pojivové tkáně (neboli septou). Každý z těchto oddílů má vlastní zásobení krví a nervy a obsahuje jinou skupinu svalů.

Arteriální zásobení je vedeno stehenní tepnou a obturatorovým systémem. Lymfatická drenáž úzce sleduje arteriální zásobení.

Hluboký žilní systém stehna se skládá ze stehenní žíly, proximální části popliteální žíly a různých menších cév; ty jsou místem proximální hluboké žilní trombózy. Venae perfortantes spojují hluboký a povrchový systém, který se skládá ze safenárních žil (místo křečových žil).

Slabost stehen může mít za následek pozitivní Gowersův příznak při fyzickém vyšetření.

Svaly a Fascie stehna

Doporučujeme:  Parotida