Stávame sa s pribúdajúcim vekom introvertnejšími?

Predpokladá sa, že naše osobnostné črty sú dedičné. Hoci je to do istej miery pravda, výskumy tvrdia, že naše osobnosti sa vyvíjajú rovnako ako náš mozog (Strauser, 2013). Nemáme tendenciu zostať extrovertom alebo introvertom počas celého života. Podľa Christophera Sota, výskumného psychológa a riaditeľa Colby Personality Lab (Colby College, Maine), je naša osobnosť „na 50 % vrodená“ (z génov) a „na 50 % naučená“ z prostredia (Bernstein, 2014). To je veľmi pravdivé. Myslím, že každý z nás to môže reflektovať práve svojou osobnosťou a môže uviesť, ako by sa v priebehu času zmenila.

Osobne sa s touto skutočnosťou dokážem celkom dobre stotožniť. Ako mladý tínedžer som bol introvert. Pamätám si však, že moja osobnosť sa zmenila počas dvadsiatich rokov, keď som sa snažil byť viac spoločenský a správal som sa ako extrovert. Myslím, že táto vlastnosť mi zostala takmer dve desaťročia. S postupujúcim vekom som si však uvedomil, že sa vraciam k introverzii, a to ma tak trochu psychicky utvrdilo v tom, že mi ako osobnostná črta vyhovuje najviac.

Ďalší výskum (publikovaný v časopise Journal of Personality and Social Psychology), ktorý hodnotil viac ako 132 515 dospelých vo veku 21 až 60 rokov na základe modelu „Veľkej päťky“ osobnostných čŕt, zistil, že hoci sú osobnosti dané geneticky, s vekom sa vyvíjajú (John & Gosling, 2003). Zistilo sa, že ľudia majú tendenciu meniť sa v rámci 5 osobnostných čŕt, ktorými sú svedomitosť, súhlasnosť, neuroticizmus, otvorenosť a extraverzia (John & Gosling, 2003). S pribúdajúcim vekom sa ľudia menia v takých aspektoch, ako je súhlasnosť, počas tridsiatky a naďalej sa zlepšujú až do šesťdesiatky (John & Gosling, 2003). To vysvetľuje, prečo sa jednotlivci, ktorí boli počas štúdia na vysokej škole extroverti, stávajú počas tridsiatky tichými, poddajnými a uzavretými do seba a menia sa na introvertov. Možno to môže byť spôsobené zmenou rodinných rolí a povinností, zmenou kariéry/zamestnania, nabitým rozvrhom a inými faktormi prostredia, ktoré k takejto zmene prispievajú.

Doporučujeme:  6 jasných znakov, že je do vás zamilovaná

Naša osobnosť sa mení s prostredím, v ktorom žijeme, v dobrom i zlom. To, čo sa naučíme v priebehu rokov prostredníctvom skúseností a introspekcie, sa v nás zakóduje a spôsobí, že sa naša osobnosť zmení. Bolo pozorované, že keď sa jednotlivci s pribúdajúcim vekom stávajú svedomitejšími, príjemnejšími, zodpovednejšími a emocionálne stabilnejšími, ich osobnosť sa zlepšuje. Psychológovia to označujú ako princíp zrelosti (Bernstein, 2014). Ľudia, ktorí majú vysokú mieru príjemnosti, zodpovednosti a otvorenosti, majú nízku mieru neurotizmu (hnev, úzkosť, zraniteľnosť) (Bernstein, 2014).

Strauser, D.R. (ed) (2013). Career Development, Employment, and Disability in Rehabilitation (Rozvoj kariéry, zamestnanie a zdravotné postihnutie v rehabilitácii): E.: The Rehabilitation: From Theory to Practice (Od teórie k praxi). New York: Springer Publishing Company

Kvíz na záver

Čo sa považuje za dedičné?

 • Funkcie
 • Typ osobnosti
 • Psychologické vlastnosti

Kto zistil, že ľudia majú tendenciu meniť 5 osobnostných čŕt: svedomitosť, príjemnosť, neuroticizmus, otvorenosť a extraverzia?

 • Matt Damon
 • Johnny Depp
 • Jack Nicholson
 • Spacey
 • Mcconaughey
 • Brando
 • Ray liotta
 • Tom Hanks
 • Dicaprio

Ľudia s vysokou mierou súhlasu, zodpovednosti a otvorenosti majú nízku mieru čoho?

 • Impulzívnosť
 • Prívetivosť
 • Extraverzia
 • Narcizmus
 • Emocionálna inteligencia
 • Psychopatia
 • Svedomitosť
 • Nízke sebavedomie

Aká je najdôležitejšia osobnostná črta, na ktorej sa ľudia menia?

 • Otvorená komunikácia
 • Vzájomný rešpekt
 • Úprimnosť
 • Priateľskosť
 • Väčšia úroveň
 • Silný zmysel

Kto je autorom knihy „Veľká päťka“?

 • Peter
 • Mark
 • George
 • Paul
 • Elijah
 • David
 • Stephen
 • Jacob
 • Michael
 • Jude

S čím sa vyvíja osobnosť?

 • Stredná dvadsiatka
 • Úroveň vyspelosti
 • 18
 • 17 alebo 18

Aké faktory môžu prispieť k zmene úloh a povinností v rodine?

 • Environmentálne faktory