Štandardný graf celerácie

Štandardný celerový diagram bol hodnotiaci nástroj, ktorý vyvinula spoločnosť Lyndsley na uľahčenie presného vyučovania.

Táto tabuľka umožňuje demonštrovať zmeny v rýchlosti osvojovania a umožňuje učiteľovi rýchlo posúdiť výkon žiaka, ktorý sa zrýchľuje, hoci v čase. Využitím tohto grafu môžu učitelia rýchlo upraviť učebné osnovy tak, aby maximalizovali výkon a učenie sa žiaka.

Tabuľku vytvoril Lindsley v 50. rokoch 20. storočia počas pôsobenia v Metropolitnej štátnej nemocnici a na Harvardovej univerzite. V súčasnej podobe bola vytvorená až v roku 1967.

Doporučujeme:  Dryden, W., & Neenan, M. (2004)