Štandardná teória dynamiky vzoru a antropie

Štandardná teória dynamiky vzorov a antropií je integratívny prístup k psychológii, ktorý vypracovali Mark Evan Furman a Fred P. Gallo vo svojej knihe Neurophysics of Human Behavior

Doporučujeme:  Terapia vzťahov Imago