Sprievodca prežitím po skončení vysokej školy: Rozhovor s doktorkou Deborah Cohan.

Keď sa končia vysoké školy a pokračujú promócie, mnohí mladí ľudia v miléniu sú vrhnutí do reálneho sveta a zažívajú stres.

Čo by ste poradili tým, ktorí sa chystajú ukončiť vysokú školu?

Cohan hovorí: „Vyzval by som ich, aby si pestovali tieto vlastnosti:

1) Zvedavosť. Jedným z najväčších darov, ktoré si človek môže dať, je celoživotne sa učiť. Celoživotné vzdelávanie je uznávaným znakom úspešného starnutia. Chcel by som, aby sa študenti zúčastňovali na kurzoch, workshopoch a seminároch aj vo veciach, pri ktorých sa obávajú, že by mohli zlyhať, ale majú o ne záujem. Prial by som si, aby som to urobil.

2) Kritické myslenie. Hlavným cieľom vyučovania i mimo neho by malo byť odstránenie samozrejmých predpokladov a rozvoj kritického pohľadu na sociálne problémy a otázky. Rozvíjanie nových očí a pestovanie zmyslu pre myslenie začiatočníkov, a to stále dookola, sú kľúčové. Absolventi sa musia neustále pýtať „ako“ a „prečo“.

3) Kontemplácia. Henry David Thoreau mal pravdu, keď povedal: „Bývajte čo najbližšie ku kanálu, ktorým plynie váš život.“ Hlavným cieľom vysokej školy je kultivovať život mysle. Jednou z mojich najväčších nádejí pre absolventov je, že sa dokážu zastaviť, byť v pokoji, vychutnať si samotu, hlboké premýšľanie a skúmanie a premýšľať vedomým, zmysluplným spôsobom. V dnešnej dobe zbesilého multitaskingu a roztrieštenej komunikácie sprostredkovanej technológiami je pestovanie kontemplatívnej, oduševnenej mysle veľmi dôležité.

4) Súcit. Kontemplácia vedie k súcitu. Prostredníctvom neho si žiaci budujú empatiu voči svetu, ktorý ich presahuje.

5) Komunikácia. Študenti, ktorí dokážu efektívne komunikovať, či už osobne alebo písomne, prekonávajú svojich rovesníkov v mnohých ohľadoch a určite aj pri hľadaní zamestnania po ukončení štúdia. Som večne ohromený počtom študentov a absolventov, ktorí nepíšu správne e-maily a listy – a čo je možno najdôležitejšie, nevedia, ako sa prezentovať ako premyslení komunikátori so spoľahlivými následnými krokmi. Jednoduchým príkladom je vyjadrenie vďaky a zaslanie ďakovného listu po pohovore s podrobnými príkladmi toho, čo bolo zmysluplné a nezabudnuteľné.“

Doporučujeme:  Vysvetlenie 4 typov hraničnej poruchy osobnosti

Ako hodnotíte svojich študentov, keď potrebujú pomoc?

Na koho sa majú študenti obrátiť, keď sa boja priznať, že nevedia, čo chcú robiť počas vysokej školy alebo dokonca po nej?

Čo odporúčate študentom, ktorí si nie sú istí svojím zameraním a náklady na štúdium sú pre nich príliš vysoké?

Kvíz na záver

Čo sa stane, keď vysoké školy skončia?

 • Narodeniny
 • Svadby
 • Detské prehliadky
 • Výročia
 • Rodinné podujatia
 • Obrad
 • Ukončenie strednej školy

Čo je znakom celoživotného vzdelávania?

 • Vek
 • Proces starnutia
 • Dozrievanie
 • Trvanlivosť

Kto by podľa mňa mal navštevovať kurzy, workshopy a semináre v oblastiach, v ktorých sa bojí, že by mohol zlyhať, ale má o ne záujem?

 • Učitelia
 • Profesori
 • Vysokoškoláci
 • Fakulta

Čo je hlavným cieľom vysokej školy?

 • Životy

S čím sú mileniáli empatickí?

 • Planéta Zem
 • Krajina
 • Celý národ
 • Globe

Ako môžem svojich žiakov povzbudiť, aby premýšľali uvedomelým a zmysluplným spôsobom?

 • Len
 • Na stránke .
 • To
 • Vlastne
 • Samozrejme
 • Dokonca aj
 • Ako