Spravodlivosť

Spravodlivosť je koncept morálnej správnosti založený na etike, racionalite, práve, prirodzenom práve, spravodlivosti a rovnosti. Koncepcia spravodlivosti je jedným z kľúčových znakov spoločnosti. Teórie spravodlivosti sa veľmi líšia, ale existujú dôkazy, že každodenné názory na spravodlivosť možno zosúladiť so vzorovými morálnymi preferenciami[1].

Doporučujeme:  Millonov klinický multiaxiálny inventár-III