Kategórie
Psychologický slovník

Správanie spotrebiteľov

Spotrebiteľské správanie je štúdium toho, ako ľudia nakupujú, čo nakupujú, kedy nakupujú a prečo nakupujú. Je to podkategória marketingu, ktorá spája prvky psychológie, sociológie, sociopsychológie, antropológie a ekonómie. Snaží sa pochopiť proces rozhodovania kupujúcich, a to individuálne aj skupinovo. Skúma charakteristiky jednotlivých spotrebiteľov, ako sú demografické, psychografické a behaviorálne premenné, v snahe pochopiť priania ľudí. Snaží sa tiež posúdiť vplyvy, ktoré na spotrebiteľa pôsobia skupiny, ako je rodina, priatelia, referenčné skupiny a spoločnosť vo všeobecnosti.

Belch a Belch definujú spotrebiteľské správanie ako „proces a činnosti, ktoré ľudia vykonávajú pri hľadaní, výbere, kúpe, používaní, hodnotení a zbavovaní sa výrobkov a služieb s cieľom uspokojiť svoje potreby a túžby“.