Spotrebiteľské šialenstvo: ako sa uplatňujú psychologické teórie

Každý študent psychológie by mal poznať podnet, neutrálny podnet, naučené správanie atď. Tak to vedia aj obchodníci. Tieto nástroje pomáhajú spoločnostiam predávať ich výrobky. Tieto teórie boli vytvorené na to, aby ostatní prijímali informácie, premýšľali o nich a uchovávali ich. Každá teória má tri zložky, ktorými sú naučiť sa, páčiť sa a robiť. Naučiť sa o výrobku znamená používať ho, obľúbiť si výrobok znamená oceniť ho, zatiaľ čo urobiť znamená výrobok skutočne kúpiť.

Teória učenia je, keď sa spotrebitelia dozvedia o výrobku, obľúbia si ho a potom si ho kúpia. To je najtypickejšie. Všetky reklamy sú tam pre každého, kto si ich pozrie, aby sa o nich dozvedel a možno ich chcel, pretože reklama predáva. Alebo možno má výrobok ich priateľ a oni si ho kúpia.

Teória kognitívnej disonancie hovorí o konfliktných postojoch a predstavách. Je to opak teórie učenia. Spotrebiteľ si výrobok kúpi a potom sa ho naučí mať rád. To sa deje v prípade darčekov. Môže to byť ovplyvnené aj špeciálnymi alebo časovo obmedzenými ponukami, ktoré majú spotrebiteľa prinútiť ku kúpe.

Teória minimálneho zapojenia je pre výrobcov najlepšou metódou, pretože nemusia vynakladať toľko peňazí na reklamy a kampane. Kupujúci sa o výrobku dozvedia v malej reklame sami, kúpia si ho a potom si ho obľúbia. Títo ľudia si robia prieskum sami a experimentujú s rôznymi verziami výrobku.

Teória impulzívneho nákupu je zrozumiteľná. Ide o situáciu, keď sa spotrebiteľovi páči výrobok v obchode, kúpi si ho a potom sa o ňom dozvie. Dôvodom môže byť spôsob, akým bol výrobok vystavený. Ľudia budú pri tejto teórii ochotnejší minúť viac peňazí, pretože to zodpovedá ich vytúženému obrazu.

Teória pripísaného učenia je, keď ľudia vytvárajú predpoklady o udalostiach, ktoré vedú k správaniu. Spotrebiteľom, ktorí sa riadia touto teóriou, sa produkt páči, dozvedia sa o ňom a potom ho kúpia. Obľúbenosť môže byť spôsobená tým, že sociálne médiá vytvárajú záujem pomocou obrázkov pekných ľudí, ktorí ho nosia a vyzerajú cool alebo šťastne. To zvyčajne prináša veľa ponúk na drahé výrobky, aby sa urýchlil krok nákupu.

Doporučujeme:  Ochrana prírody (koncept)

Teória propagácie je, keď si spotrebiteľ výrobok kúpi, dozvie sa o ňom a obľúbi si ho ako posledný. Táto teória by mohla ísť s odôvodnením skúšok alebo vzoriek výrobkov.

Kvíz na záver

Ako sa nazýva to, keď sa spotrebitelia dozvedia o výrobku, obľúbia si ho a potom si ho kúpia?

 • Hudobná teória
 • Učenie
 • Sluchové zručnosti
 • Teoretické znalosti
 • Základné programovanie
 • Získavanie jazykových znalostí
 • Základné pojmy

Kto sa môže o výrobku dozvedieť, obľúbiť si ho a potom si ho kúpiť?

 • Spotrebiteľská základňa
 • Individuálny spotrebiteľ

Čo je podnetom?

 • Deficity
 • Súhrnný dopyt
 • Stimulácia
 • Menová expanzia
 • Hospodársky rast
 • Spätné väzby
 • Expanzívna menová politika
 • Qe
 • Vládne výdavky

Aké sú teórie, ktoré pomáhajú ostatným prijímať informácie, premýšľať o nich a uchovávať ich?

 • Hypotézy
 • Domnienky
 • Špekulácie
 • Teoretizovanie
 • Vlastná teória

Čo si ľudia myslia o udalostiach, ktoré vedú k správaniu?

 • Predpoklady
 • Rozsiahle vyhlásenia
 • Fakty

Čo tieto nástroje pomáhajú spoločnostiam predávať?

 • Jednotlivý výrobok

Čo je najdôležitejšie, čo by mal študent psychológie vedieť o stimuloch?

 • Správanie