Spôsobuje vám vaša práca inštitucionálnu posttraumatickú stresovú poruchu?

Máte v noci problémy so spánkom, pretože sa obávate pracovných úloh? Máte často nočné mory súvisiace so stresom v práci? Máte záblesky nepriaznivých skúseností súvisiacich s prácou (napr. šikanovanie, tlak, termíny, koučovanie, výpovede atď.)? Trpíte v dôsledku stresu zmenami nálad a majú tieto zmeny nálad vplyv na vaše okolie? Spôsobil váš stres súvisiaci s prácou zmeny vo vašom: Osobná hygiena? Chuti do jedla? Starostlivosti o seba? Preventívnych alebo pravidelných prehliadok? Finančné riadenie? Socializácia?

Ak ste na väčšinu týchto otázok odpovedali kladne, máte obavy o svoju duševnú a telesnú pohodu. Nie ste však sami. Hoci inštitucionálna posttraumatická stresová porucha nie je v DSM V skutočnou diagnózou, naša kapitalistická ekonomika vedie k tomu, že mnohí jednotlivci vykazujú príznaky ďaleko presahujúce úzkostné stavy.

DSM V opisuje jednu z hlavných zložiek posttraumatickej stresovej poruchy ako fyzickú alebo vnímanú „život ohrozujúcu“ udalosť. Nebola však preskúmaná myšlienka, že strata zamestnania by pre niektorých mohla byť pravdepodobne vnímaná ako „ohrozenie života“. Ak vám ide o udržanie si zamestnania, aby ste uživili rodinu, zaplatili si bývanie, účty, študentské pôžičky, dopravu atď., potom je predstava, že nebudete môcť pracovať alebo stratíte zamestnanie, dostatočnou motiváciou na to, aby ste sa v práci preťažovali. Najhoršie je, že niektorí zamestnávatelia to vedia využiť.

Čo môžete urobiť, ak sa ocitnete v takejto situácii? Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je starostlivosť o seba. Uistite sa, že sa o seba staráte a hľadáte radu a pomoc u odborníka na zdravotnú starostlivosť a u svojich prirodzených podporovateľov (rodina, priatelia atď.). Nemáte čas? Urobte si ho – pretože ak si spôsobíte chorobu, nebudete môcť pracovať. Profesionálny stres môže viesť k častému čerpaniu práceneschopnosti alebo dokonca FMLA. Keď budete fyzicky stabilní, môžete lepšie zvládnuť, ako urobiť ďalší krok, či už ide o hľadanie nového zamestnania alebo prehodnotenie vašich metód na súčasnej pozícii. Bez ohľadu na to, čo sa deje, musíte myslieť predovšetkým na seba.

Doporučujeme:  8 jedinečných problémov LGBTQ randenia

Pamätám si, že keď som chodil do školy, dávali nám príklad, keď vám letuška povie, aby ste si najprv nasadili masku a až potom pomáhali ostatným. Logicky, ak vám dôjde kyslík, nemôžete nikomu pomôcť. Podobne aj vy si musíte najprv dať do poriadku seba a byť v zdravom duševnom a životnom stave, až potom môžete byť k dispozícii sebe a/alebo svojim blízkym.

Upravil: Christa Blackmon

Kvíz na záver

Trpíte výkyvmi nálad v dôsledku stresu?

 • Náladovosť
 • Podráždenosť
 • Fyzické príznaky
 • Manické epizódy
 • Úzkosť
 • Pmdd
 • Návaly horúčavy

Čo je najdôležitejšie udržiavať?

 • Zamestnávatelia

Trpíte výkyvmi nálad v dôsledku stresu?

 • Úzkosť

Nebolo však preskúmané, že strata zamestnania by mohla byť pre niektorých vnímaná ako ohrozenie života?

 • Koncept
 • Čo
 • Len niečo
 • Vlastne

Aké sú niektoré prirodzené podpory?

 • Príbuzní
 • Rodičia
 • Príbuzní

Ako sa v DSM V opisuje fyzická alebo vnímaná „život ohrozujúca“ udalosť?

 • Životy

Ak nemôžete pracovať alebo stratíte zamestnanie, čo je dostatočnou motiváciou na to, aby ste sa v práci preťažovali?

 • Spravujte stránku
 • Do