Spontánny potrat

Toto je základný článok. pozri Psychologické aspekty spontánneho potratu

Spontánny potrat alebo potrat je prirodzené alebo spontánne ukončenie tehotenstva v štádiu, keď embryo alebo plod nie je schopný prežiť, čo sa u ľudí všeobecne definuje ako tehotenstvo pred 20. týždňom. Potraty sú najčastejšou komplikáciou tehotenstva. Lekársky termín „spontánny potrat“ sa používa v súvislosti s potratmi, pretože lekársky termín „potrat“ sa vzťahuje na akékoľvek ukončené tehotenstvo, úmyselne vyvolané alebo spontánne, hoci v bežnej reči sa vzťahuje konkrétne na vyvolaný potrat aktívne ukončenie tehotenstva.

Doporučujeme:  Intersexualita