Spoločnosť mysle

Spoločnosť mysle je kniha a teória prirodzenej inteligencie, ktorú napísal a rozvinul Marvin Minsky.

Minsky postupne konštruuje model ľudskej inteligencie, ktorý je vrstvu po vrstve budovaný z interakcií jednoduchých častí nazývaných agenti, ktoré sú samy o sebe bezduché. Postulované interakcie opisuje ako „spoločnosť mysle“, preto aj názov.

Kniha, ktorá vyšla v roku 1988, bola prvým komplexným opisom Minského teórie spoločnosti mysle, ktorú začal rozvíjať začiatkom 70. rokov. Pozostáva z 270 samostatných esejí, ktoré sú rozdelené do 30 všeobecných kapitol. Z knihy bola vytvorená aj verzia na CD-ROM.

V procese vysvetľovania spoločnosti mysle Minsky uvádza širokú škálu myšlienok a konceptov. Minsky rozvíja teórie o tom, ako fungujú procesy ako jazyk, pamäť a učenie, ale venuje sa aj pojmom ako vedomie, pocit vlastného ja a slobodná vôľa.

Kniha nebola napísaná s cieľom dokázať niečo konkrétne o umelej inteligencii alebo kognitívnej vede a neodkazuje na fyzické štruktúry mozgu. Namiesto toho je zbierkou myšlienok o tom, ako funguje myseľ a myslenie na konceptuálnej úrovni.

Základným princípom Minského filozofie je, že „myseľ je to, čo robí mozog“. Teória spoločnosti mysle vníma ľudskú myseľ a všetky ostatné prirodzene vyvinuté kognitívne systémy ako rozsiahlu spoločnosť individuálne jednoduchých procesov známych ako agenti. Tieto procesy sú základnými mysliacimi entitami, z ktorých sú vytvorené mysle, a spoločne vytvárajú mnohé schopnosti, ktoré mysli pripisujeme. Veľká sila pohľadu na myseľ ako na spoločnosť agentov, na rozdiel od pohľadu na ňu ako na dôsledok nejakého základného princípu alebo nejakého jednoduchého formálneho systému, spočíva v tom, že rôzni agenti môžu byť založení na rôznych typoch procesov s rôznymi účelmi, spôsobmi reprezentácie poznatkov a metódami vytvárania výsledkov.

Túto myšlienku asi najlepšie vystihuje nasledujúci citát:

Externé odkazy a referencie