Spoločnosť a obrazy tela

HaHave HeloVzhľad tela je pocit estetiky alebo sexuálnej príťažlivosti vlastného tela, ktorý môže byť človeku vnútený inými alebo sociálnymi médiami. Slovné spojenie body image prvýkrát použil rakúsky neurológ a psychoanalytik Paul Schilder vo svojej knihe The Image and Appearance of the Human Body (1935).

Kvíz na záver

Čo je estetika ľudského tela?

  • Fyzická krása
  • Smv
  • Sexuálna hodnota
  • Veľkosť penisu

Čo je sexuálna príťažlivosť tela človeka?

  • Vizuálna príťažlivosť
  • Celkový dizajn
  • Praktickosť
  • Estetické dôvody
Doporučujeme:  Magnetizmus zvierat